Dişil Öz ile Temas


Kadınların dişil özleri ile teması derin bir iç yolculuğun ilk aşamasıdır. Sesi ve yansımaları fark edilen bu öz, görülmeye ihtiyaç duyar. Görüldükçe kendini açacak, değişimi getirecek ve kendi simyasını yaratacaktır.


Bu atölyede, farklı alanlardan pratiklerle, beden ile ilişkinin iyileştirilmesi, hissetme kapasitesinin artırılması, yaşamdaki canlılığın ve yaratıcı enerjinin geri kazanılması ve şefkat ve sevgi temelli bir alanda kırılganlıkla özün tanınmasını amaçlıyoruz. Kadın olmanın özü ile temas ederek ilham veren yolculuğun kapısını aralıyoruz.


Detaylar:


Buluşma fiziksel olarak gerçekleştirilmektedir.

Güncel atölye programına istinaden, mekân, süre ve ücret bilgisi iletilmektedir.Anda ve Farkında

Geçmişin keşkeleri, geleceğin belkilerinde dolaşıyor zihinlerimiz. Anı, anın içinde ne olduğunu fark etmeyi ise kayda değer bulmuyoruz. Oysa ki gerçek şu anda!


«Burada ne gerçekleşiyor?», «Bu hisler bana mı ait?» «Bedenim bana ne söylemek istiyor?» gibi soruları odağa alarak, 5 duyunun kolaylaştırıcılığında şimdide olabilmek ve şimdiyi önceliklendirebilmek mümkün.


Meditasyon uygulamaları, bedensel egzersizlerin ve kadim ritüellerin eşlik ettiği bu atölye ile, beden ve zihnin birbirleri ile bağlantısı ve uyumunun sağlanmasını, dikkatin ana getirilmesini ve odaklanma yeteneklerinin geliştirilmesini mümkün kılıyoruz. Anda ve farkında olarak yaşamı gerçek ve canlı kılmaya ne dersiniz?


Detaylar:


Buluşma fiziksel olarak gerçekleştirilmektedir.

Güncel atölye programına istinaden, mekân, süre ve ücret bilgisi iletilmektedir.


Zamanda Yolculuk

Geçmiş, şimdi ve gelecek… Deneyimlediklerimiz, hissettiklerimiz ve hayal ettiklerimiz…Yaşamımız kendi kendimizi inandırdığımız ve kendi kendimize sağlamasını yaptığımız bir zamanda yolculuk hikayesi. Karmaşık kavram, anı ve duyguların ifade edilmesi ile ise bu yolculukta bir yön buluyor.


Gelin farklı bilişsel yöntemler ile düzenlenen ve ifade edişi odağa alan, bu atölye ile geçmişi anlamlandırmayı, anı mükafatlandırmayı, geleceği açıklıkla kurgulamayı beraber yapalım.


Öz değerimiz, ilişkilerimiz ve aile atmosferimize yeni bir yaklaşım geliştirmek için size yol arkadaşlığı yapmaya niyet ediyorum.Detaylar:


Buluşma fiziksel olarak gerçekleştirilmektedir.

Güncel atölye programına istinaden, mekân, süre ve ücret bilgisi iletilmektedir.


İçsel Keşif ve Yaratı İfade

Yaşamı, başına gelenler bütünü olarak nitelemek yerine, kendi eserin haline dönüştürmeye hazır mısın? Sıradanlığın, alışkanlıkların, beklentilerin zincirlerinden özgürleşerek, yaratıcılığın sınırsızlığı ile beraber temas ederek dönüştürücü ve keyifli alana davet ediyorum.


Bu atölye, meditasyon ve sanat terapisi tekniklerini bir araya getirerek içsel keşif ve yaratıcı ifade alanı sunuyor. Meditasyon ile zihni gözlemci ve destekçi konumuna çekip, sanat terapisi ile duygu, düşünce ve durumları dışa vurma fırsatını yaratıyor.


Kendiliğimizi ve yaşamımızı yaratıcılıkla inşa etmemizi kolaylaştıran bu özgür alanda buluşmayı çok isterim.


Detaylar:


Buluşma fiziksel ya da online olarak gerçekleştirilmektedir.

Güncel atölye programına istinaden, mekân, süre ve ücret bilgisi iletilmektedir.


Yenilenen Öze Uyanmak

Kaygı ve stresin bir süreliğine mevcut olmadığı, dingin ve sakin olan kendine uyanmak mümkün.


Bu atölye, katılımcıları benzersiz bir meditasyon deneyimi olan Yoga Nidra ile tanıştıracak ve zihinsel, duygusal ve fiziksel düzeylerde derin bir iyileşme sağlayacaktır.


Kişinin öz bilinç ve şefkatini artıracak derin bir gevşeme halini deneyimlemek ve bundan sonraki yaşama bu kazanım ile devam etmek için davetim var.


Detaylar:


Buluşma fiziksel ya da online olarak gerçekleştirilmektedir.

Güncel atölye programına istinaden, mekân, süre ve ücret bilgisi iletilmektedir.


Çakralarda Dengelenmek

Çakralar bedendeki enerji merkezleri, yaşamsal enerjinin kaynağıdır. Her biri sinir sistemi, organlar, eklemler ile bağlantılı olduğu gibi, duygusal, deneyimsel alanları da, yükleri de kapsar.


Bu atölye, temel yoga asanaları ve somatik araçlar ile beden ile yakından tanışma ve enerjiyi deneyimleme fırsatı sunuyor. Nefes ve meditasyon uygulamaları sayesinde çakraların hissine ve özgürlüğün önündeki bilinç durumlarına farkındalık getiriyor.


Bedenimizi ve zihnimizi gözlemlemek, anlamak, anlamlandırmak, yeniden dengelemek ve yaşamımızda özgürleşmek için seni bu keyifli alana davet ediyorum.


Detaylar:


Buluşma fiziksel ya da online olarak gerçekleştirilmektedir.

Güncel atölye programına istinaden, mekân, süre ve ücret bilgisi iletilmektedir.


Hareket Özgürlüğü

Eklemler, duygusal deneyimleri depolar, enerji akışının önemli noktaları olarak görülür. Eklem sağlığı, hareket özgürlüğü ve yaşam kalitesi için önemlidir. Bağımsızlık ve yaşam kalitesi ile doğrudan ilişkilidir.


Bu atölye, eklem sağlığına odaklanarak katılımcıların eklemler ile bağlarını güçlendirmesine ve esnekliklerini artırmasına yardımcı olmayı amaçlar. Günlük yaşama katılabilecek pratikleri de içermektedir.


Detaylar:


Buluşma fiziksel ya da online olarak gerçekleştirilmektedir.

Güncel atölye programına istinaden, mekân, süre ve ücret bilgisi iletilmektedir.


Beynin Işığını Açmak

Beyin, vücudumuzun kontrol merkezi ve düşünce süreçlerimizin odak noktasıdır. Bu atölye, katılımcılara beyinlerini daha iyi anlamak ve beyni yeniden güncellemek için imkan sunar. Katılımcıları beyin sağlığı, zihinsel güç ve bilinçli yaşam konularında bilgilendirmeyi ve içsel potansiyellerini keşfetmeye teşvik etmeyi amaçlar.


Detaylar:


Buluşma fiziksel ya da online olarak gerçekleştirilmektedir.

Güncel atölye programına istinaden, mekân, süre ve ücret bilgisi iletilmektedir.


Rahim: Yaratım ve Şefkatin Doğası

Rahim, yeni hayatın başlangıç noktasıdır, kadınların yaratıcı ve şifalandırıcı gücünün sembolüdür.


Bu atölye, rahim bölgesinde oluşmuş olan enerjetik ve duygusal blokları fark edip serbest bırakmaya yardımcı olmak ve kadınların içsel güçlerini onurlandırmak amacıyla tasarlanmıştır.


Detaylar:


Buluşma fiziksel olarak gerçekleştirilmektedir.

Güncel atölye programına istinaden, mekân, süre ve ücret bilgisi iletilmektedir.


Bedenin Bilgeliği

Tüm deneyimler, hissettiklerimiz, düşündüklerimiz ve öğrendiğimiz her şey ile birlikte bizim hakkımızda hissedilenler, düşünülenler bedenimizde tutulur ve devinir.


Her gün bedenimizi ürettiğimiz enerjilerle yeniden üretiriz. Kendimizi, kendi bedenimizde yeniden yaratırız. Bedenimizde değişmesini istediğimiz her ne varsa, bu sebeple, aynı zamanda ruhsaldır, duygusaldır, zihinseldir. Tüm bunların ifade bulduğu yerdir beden ve en bilge, kutsal olandır. Beden her şeyin bilgisini taşır, derin bir hafızası vardır. Bedeniniz sizinle hisleriniz, duyumlarınız, semptomlarınız ve hastalıklarınız ile konuşur. Onu dinleyerek ve üretmekte olduğumuz enerjilerin farkındalığını alıp bu enerjileri dönüştürdüğümüzde yeni bir «ben» ortaya çıkar.


Bu program ile bedeni farklı alan ve katmanları ile ele alarak bir yenilenme sürecine giriyoruz.


Detaylar:

Program 8 buluşma olarak, online ortamda gerçekleşecektir.

Katılımcıların öğrenimlerini destekleyecek, tercihe bağlı, kendi kendine uygulanabilecek ev çalışmaları olacaktır. Tamamlayıcı dokümanlar (görsel materyaller, kitaplar, makaleler, müzikler, videolar) katılımcılarla paylaşılacaktır.

Öz Benliğin Sanatsal İfadesi

«Kendini bil» söylemi hayatlarımızda, farklı zaman ve durumlarda kendini açık ya da örtülü şekilde hissettirmiş ya da göstermiştir. Nedir kendimiz? Yaşananlar, öğrenilenler, kabul edilenler ve arzu edilenlerin oluşturduğu kompleks bir yapı mı? Yoksa otantik var oluşunu sahiplenen, her anı başlangıç zihni ile karşılayan, anda ve farkında olan öz benliğimiz mi? Ya da bunların doğru anda doğru kombinasyonu mu?


Sanat terapisi ve mindfulness meditasyon uygulamalarını içeren bu program, öz benliğimiz ile derinden tanışmayı, sesini duyarak kendiliğimizi yaratıcılıkla inşa etmemizi mümkün kılar.


Kendimizi derin dinleme sürecinden geçerek, öze temas etmemize, bize özgü ifade şekillerini bulmamıza ve yaşamda bulduğumuz anlamları ve yaşam arzumuzu sahiplenmemize katkıda bulunur. Kendimizden kendimize çıkılan bu yolculuk, varoluşumuzun keşfine ve keyfine kapı açar.


Detaylar:

Program 4 buluşma olarak, online ortamda gerçekleşecektir.

Katılımcıların öğrenimlerini destekleyecek, tercihe bağlı, kendi kendine uygulanabilecek ev çalışmaları olacaktır. Tamamlayıcı dokümanlar (görsel materyaller, kitaplar, makaleler, müzikler, videolar) katılımcılarla paylaşılacaktır.

Işığın Beyni

Beyin, beden ve zihnin bilgi yükleyen, organize eden, güncelleyen ve analiz eden bilgisayarıdır. Fikirleri, anlamları, amaçları ortaya çıkarır.


Beyin çok fazla bastırılmış duyguyu, koşullanmayı, ön yargıyı içinde taşır. Genellikle tepkilerimiz ve seçimlerimiz bu taşınanlardan kaynaklanır.


Beyin, bilgisayardaki gereksiz dosya ve uygulamaların kaldırılması gibi yenilenmeli, tazelenmelidir. Yeni örüntüler oluşmalı ve böylece ruh, beden, zihin bütünlüğünde eşit bir yoldaş haline gelebilmelidir.

Bu derin meditasyonlar içeren program ile beyni yeniden programlamayı ve bir ve bütün insan olma yolunda eşlik etmesini hedefliyoruz.


Detaylar:

Program 8 buluşma olarak, online ortamda gerçekleşecektir.

Katılımcıların öğrenimlerini destekleyecek, tercihe bağlı, kendi kendine uygulanabilecek ev çalışmaları olacaktır. Tamamlayıcı dokümanlar (görsel materyaller, kitaplar, makaleler, müzikler, videolar) katılımcılarla paylaşılacaktır.

Yaratıcı İfade ile Yaşam Enerjini Açığa Çıkar

Kendimizi temsil eden bir şey yaratmak için zihnimizi ve hayal gücümüzü kullanmaya ne dersiniz?

Müzik, görsel sanatlar, yazı, fotoğraf, drama veya hareket gibi kendimizi yaratıcı bir şekilde ifade etmenin sayısız yolu vardır. Herkes yaratıcı süreçten farklı oranlarda yararlanır.


Dünya görüşü, yaşam biçimi ve iş atmosferine yeni bir yaklaşım geliştirme süreci yaratıcı ve keyifli bir şekilde ele alındığında kalıcı gelişim mümkün olur.


Sanat terapisi pratiklerini ve bilinçli farkındalık uygulamalarını içeren bu eğitim ile, kendimizi derin dinleme sürecinden geçerek, öze temas etmemize, bize özgü ifade şekillerini bulmamıza ve yaşamda bulduğumuz anlamları ve yaşam arzumuzu sahiplenmemize olanak sağlamayı amaçlıyoruz. Hadi! Yaratıcılığın, yaşam enerjisine, yaşam enerjisinin ise anın getirdiklerinden memnun ve tatmin olmaya dönüşmesine birlikte şahit olalım.


Detaylar:

Eğitimin süresi 1 gündür. Buluşma fiziksel ya da online olarak gerçekleştirilebilir.


İş Yaşamında Kendini Gerçekleştir


İş dünyasının doğası ve anlamı yoğun bir evrim sürecinden geçiyor, artık bireylerden ayrı nitelendirilmiyor. Bir kişinin işi artık bireyin bir yansıması olarak görülüyor.


Kendi benliğimizi iş yaşamımıza bütünüyle getirirsek, işimizi dönüştürebiliriz. Böylece işimiz de bizi istediğimiz yönde desteklemeye başlayabilir. Bu eğitimde dürüstlük, iş birliği, güvenilirlik, saygı, adalet ve çaba gibi değerler üzerinde çalışıp, katılımcıların kendilerini daha iyi tanımaları ve yaratıcılıklarının beslenmeleri için uygulamalar yapıyoruz.


Programın kapsadığı 3 modül ile, kilerin potansiyellerini işlerine dahil etmeyi ve böylece işin kendisini boş bir kurumsal kabuktan canlı bir varlığa dönüştürmeyi amaçlıyoruz. İş kalitesinin, bağlılığın ve keyfin artırılması bireylerin kendi üzerinde çalışmalarının bir meyvesi olacaktır. Kendini gerçekleştirme yolculuğunda temel adımlar atmaya cesaret eden liderleri bekliyoruz!


Detaylar:

Modüller birbirini tamamlayan içeriklerden oluşmaktadır ancak tekil olarak da alınabilmektedir. Her bir modülün süresi 1 gündür. 3 modül arka arkaya 3 gün ya da aralıklarla alınabilir.

Buluşmalar fiziksel ya da online olarak gerçekleştirilebilir.

İş Yaşamında Kendini Gerçekleştir


Modül 1

Öz farkındalığını geliştir

– İç benliğimizin ve başkaları üzerindeki etkilerimizin farkına varılması

– Hissetme, düşünme kalıplarımızın değerlendirilmesi

– Yaşam gücümüzün ve zihin-beden bağlantısının artırılması


Modül 2

En yüksek potansiyelini ortaya çıkar

– Yaşam arzumuzun ve amaçlarımızın sahiplenilmesi

– En yüksek potansiyelimiz ile bağlantıya geçilmesi

– Kendimize özgü vizyonun geliştirilmesi


Modül 3

Liderliğini güçlendir

– Her anda daha mevcut olma yetkinliğinin kazanılması

– Empati ve şefkat geliştirilmesi

– Özgüven ile liderlik duruşunun yanı sıra ifade yeteneklerinin de sağlamlaştırılmasıBilinçli Farkındalık ile Kendini ve İşini Dönüştür


Tamamen anda mevcut olmak, nerede olduğumuzun ve ne yaptığımızın bilincinde olmak; algılarını yeterince açıp zihinden geçen düşünceleri, vücudun hissettiklerini, kısacası gerçekleşenleri anlamak ve yargılamadan onlarla kalabilmek bizi şimdinin hediyeleri ile buluşturur.


Bilinçli farkındalık, her insanın zaten sahip olduğu bir niteliktir, yaratmamız gereken bir şey değildir, sadece ona nasıl erişeceğimizi öğrenmemiz gerekir. Bu doğal niteliğimize eriştikçe ruh, beden, zihin bütünlüğünü hatırlar ve tarafsız bir gözlemci olarak kendimizi tanırız.


Bu eğitim, kontrolümüz dışında dağılan ve toparlamakta zorlandığımız dikkati son derece basit yöntemlerle tekrar ana getiren meditasyon uygulamalarını içerir. Kendimizi keşfederken, yeni yaşam alışkanlıkları kazanmamızı mümkün kılar. Bu yaşam alışkanlıklarını iş alanına yansıtarak varlığımızı ortaya koymaya ve kendi potansiyelimizi işe bütünüyle getirerek eşsiz katkımızı sunmaya sizleri davet ediyoruz.


Detaylar:

Eğitimin süresi 1 gündür. Buluşma fiziksel ya da online olarak gerçekleştirilebilir.